This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

[NL] Honda C100 en P50 in de Kampioen (Mei 1967)

Yus, in 1967 stond er een Honda op de voorkant van de Kampioen. [ Weggeknipt gedeelte over hoe fan-tas-tisch het magazine tegenwoordig is. /s ] Anyway, Mooi plaatje en een klein artikeltje! :)

De Kampioen mei 1967 Pagina 01

Met de Honda P-50 is bij de brommers de "achterin geplaatste" motor teruggekeerd; ditmaal echter een viertakt met een automatische koppeling en een bovenliggend nokkenasje dat uit lichtmetaal is gemaakt.

Honda, motor "achterin"
Bij de nieuwe Japanse Honda-brommer is de viertaktmotor in het achterwiel opgenomen, hetgeen men zo langzamerhand weer "nieuw" kan noemen. Want met de Cyclemaster uit de begintijd en de Simplex uit de oertijd heeft de kleine Honda behalve de motorplaating niets meer gemeen. Het viertaktmotortje heeft namelijk een bovenliggende nokkenas met kettingaandrijving waarbij de nokkenas en het kettingwiel zelfs helemaal uit lichtmetaal zijn vervaardigd. Voorts heeft ook dit model een automatische koppeling en werd er ruim gebruik gemaakt van kunststof voor spatborden, kettingscherm enz. Deze Honda kost F 448,-

De Kampioen mei 1967 Pagina 51

Change in Privacy Statement and TOS page

TOS and Privacy Statement

Small amendments, concering item 3.9 being added regarding FLoC and the text has been translated to various languages. That is all, nothing serious. Thanks! :)

EDIT: Item 4.1 has also been changed. To hell with Google Analytics.

Pequeñas modificaciones, en relación con el punto 3.9 que se ha añadido sobre el FLoC y el texto se ha traducido a varios idiomas. Eso es todo, nada grave. Gracias. :)

Pequenas alterações, sendo aditado o ponto 3.9 concomitante relativo à FLoC e o texto foi traduzido para várias línguas. Isto é tudo, nada de grave. Obrigado! :)

Petites modifications, notamment l'ajout du point 3.9 concernant le FLoC et la traduction du texte en plusieurs langues. C'est tout, rien de grave. Merci ! :)

Kleine Änderungen, die den Punkt 3.9 bezüglich FLoC betreffen, wurden hinzugefügt und der Text wurde in verschiedene Sprachen übersetzt. Das ist alles, nichts Gravierendes. Vielen Dank! :)

小さな修正点としては、FLoCに関する項目3.9が追加されたことと、テキストが様々な言語に翻訳されたことが挙げられます。以上、大したことはありません。ありがとうございます。:)

Parts list for Honda CD125A has been uploaded!

Thanks to Michael, the proud owner of a Honda CD125A which is the "brother" of my CD, there is a parts list for the 1967 Honda CD125A available! Brother, you say? Yes! Mine is in The Netherlands, Michael's is in Australia and the frame number difference is 188. Yes, it's that close, yet the bikes are so far from each other! Isn't it awesome? :D

Latest Books/Magazines/Publications