• Welcome to 4-Stroke.net Honda viertakt bromfiets en motorfiets forum - Honda four-stroke moped and motorcycle forum.
 

Nieuws:

***** ATTENTION / ATTENTIE *****

THIS FORUM IS CLOSED AND MADE READ ONLY!
THE NEW FORUM CAN BE FOUND HERE: https://4-stroke.net/data-archive/forum-archive-2015-2017
All users have been migrated to the new forum, so go and have a look!
---------------------------
DIT FORUM IS GESLOTEN EN ER KAN ALLEEN GELEZEN WORDEN!
HET NIEUWE FORUM IS NU HIER: https://4-stroke.net/data-archive/forum-archive-2015-2017
Alle leden zijn gemigreerd naar het nieuwe forum, dus ga een kijkje nemen!

Main Menu

Waar haat toe kan leiden

Gestart door DAX6, donderdag 20 december 2012 - 03:10

« vorige - volgende »

DAX6

Dood aan .......... en Uitgezoomd

Woord vooraf
Wat vele jonge mensen niet weten is eigenlijk ,waarom de Honda Vereniging werd opgericht, dat kan ook niet want ze waren of nog niet geboren of lagen in de luiers. In die tijd waren er beruchte motor clubs en bendes in de VS, die door hun gedrag de staten onveilig maakten. Regels voor hen bestonden niet en zo werd bijna alles overtreden wat maar mogelijk was. In ons landje was inmiddels een groepje Honda rijders ontstaan, die zich wel een voelden met die "OutLaws ", C 50 (de overheersende klasse, met heel veel meisjes) machines getooid met piratenvlaggen, onafhankelijkheid vlaggen van de VS enz. enz.

Aanvankelijk werden de ongeleide projectielen tijdens wilde ritten door Hermandad nog wel getolereerd, maar toen het de spuigaten uit begon te lopen stelde de Politie hen voor een keuze of een club starten om als club met spelregels te blijven bestaan of stoppen met de ritten. Jullie weten wie de oprichters zijn van deze club dus men kocht eieren voor hun geld.

De meesten weten niet wat het oprichten van een club inhoudt wat betreft statuten, huishoudelijk reglement en ander noodzakelijke zaken. De Honda Vereniging Nederland was geboren. Men kon niet praten over een oldtimers vereniging want dat is en was het niet. Vele types werden nog volop geproduceerd. Doel was het in stand houden van 4 takt machines. Dat de C100 ook een scooter is weten velen niet. Om nu een beetje club te worden werden er vergaderingen belegd op een heerlijk primitieve wijze , men kon lid worden door een kleine bijdrage storten en zo verscheen het eerste officiële clubblad in 1988 op krantenpapier, getypt, en gefotokopieerde foto's.

In het eerste nummer staat een leuk stuk, geschreven door Cok v.d. Heuvel, hoe je moet omgaan met de Politie. De club had toen circa 1200 leden. Ik kan mij nog goed de rit over de A12 herinneren, je voelde je een held, begeleid door een massa motoragenten die de weg afzetten, verbaasd kijkende automobilisten, zo van wat heb ik nu aan mijn fiets hangen, zijn ze nou helemaal van de ratten besnuffeld? Gaande weg werd de club professioneler maar kwamen ook de problemen. Het kostte nogal wat moeite om de ZB50 toe te laten als model omdat het geen relatie met een model uit het verleden had, in het buitenland staan ze ook bekend onder de naam Monkey R.

Het aantal leden begon te slinken en ten tijde dat de Chinezen het wiel begonnen uit te vinden sloegen zij aan het kopiëren, net als de Japanners hebben gedaan in hun periode, (de voorvering van de C komt van de NSU, de Honda Dream D is qua frame gekopieerd van een Zündapp motorfiets, het kleppen systeem komt van de Motom (1948), de Honda Dream met het motor in het frame komt van de Wizzler en zo kan ik nog wel even doorgaan.) De PBR is een ontwikkeling van Phils Bike Racing uit Belgie.

Net als de Japanners waren de eerste Chinese machines goed waardeloos, slechte lassen, de gegoten motordelen waren slecht afgewerkt, veel lekkages, de mensen die zo'n ding van het eerste uur hebben gereden kunnen volgens mij uit ervaring spreken. Op een gegeven moment was het aantal leden zo laag, er was zeer grote tegenstand tegen de Chinese "rommel" dat bij een ALV toch werd besloten deze machines in het machine bestand op te nemen. (ik heb veel ALV 's meegemaakt en ik vind het ronduit schaamteloos dat bij een club met zoveel leden er zo weinig mensen aan een vergadering deelnemen, soms zit je er met 15 man inclusief het bestuur). Nu komen we bij de Honda Zoomer.

Ruzie en haat in de tweewieler wereld als nog nooit vertoond!
De Honda Zoomer is een vreemde machine, je kunt hem mooi of afschuwelijk vinden, dat is de vrijheid van mening die heb je gelukkig, maar om nou een haatcampagne te starten na eerst een ingezonden stuk over de techniek (louter en alleen, dus geen Pro Zoomeristen (zie artikel van L.). Met het vernachelen van het stuk, zonder toestemming van de auteur, werd het auteursrecht op grove wijze geschonden. (even voor de duidelijkheid, ik heb na het verschijnen van het blad via PB/PM gecommuniceerd over deze kwestie met L.)

Het wordt nog leuker, op aandrang specifiek van L., omdat ik de spanning aanvoelde, heb ik het artikel geschreven. Haar argument was dat het artikel zou kunnen bijdragen dat de machine uiteindelijk bij de ALV van 2013 de status als aspirantmodel in het bestand zou kunnen worden opgenomen. Via een PB liet zij mij weten dat er onderbezetting was geweest op redactioneel niveau en dat er juist daarom in mijn stuk was geschrapt. Dit roept direct de vraag op, er was kennelijk voldoende ruimte om de haat reacties te plaatsen. Ook bij de andere artikelen is er ruim omgesprongen met ruimte. De werkelijke reden blijkt nu achteraf wel duidelijk. Ik vermoed sterk dat L. onder druk is gezet door een paar felle tegenstanders en daardoor haar mening over de Zoomer heeft bijgesteld. Denken jullie er maar zelf over na, eerst met klem iemand verzoeken een stuk te schrijven en dan vervolgens keihard uit te halen.

Bovendien was haar stuk geheel overbodig omdat in de vergaderingen van 2008 en 2010, waar definitief bij stemming, ik was er ook, werd besloten de Zoomer als model niet toe te laten. Al haar gezwets is volkomen overbodig. In haar stuk staan wel leugens wat de Honda dag betreft, er waren 6 mensen met Zoomers aanwezig, ervoor was afgesproken dat zij niet met de Zoomer mochten binnenkomen, lees alle artikelen maar die op het forum hebben gestaan.

Omdat ik op medische grond op geen van mijn oldtimers meer kan rijden heb ik diverse keren gevraagd, omdat een aantal mensen mij bij ritten probeerden te intimideren en opzettelijk de rug toekeerden, of ik met de Zoomer mocht komen. Ik ben van mening dat het bestuur deze uitzondering te weinig heeft uitgedragen. Op de Honda dag hebben lafaards spullen van mijn machine gestolen die ik er op had gelegd, dat heb ik direct aan L. gemeld, zij vond ook een rotstreek. Laten deze mensen zich eens melden, het staat tenslotte stoer dat je die klootzak een oor aannaait, toch... maar dat zal wel niet.

L. schrijft in haar reactie dat niemand van de andere Zoomerrijders lid is geworden van de HVN, dat kan ik weerleggen. Bijna iedereen moest om binnen te kunnen komen 17,50 euro betalen en werd daardoor lid. Bij de betreffende stand was er geen enkel persoon die de mensen zei dat ze geen lid konden worden (ik weet dat een aantal nog steeds geen clubblad hebben ontvangen) Sorry, bestuur je begaat een grote fout. Dan had je die mensen misschien 7,50 euro laten betalen dan was je duidelijk geweest, sommigen hebben de HVN badge gekocht.

"Dood aan de Zoomer"
Het is jammer dat W. J. een zo kortzichtig persoon is en zich niet heeft laten informeren door L. die tenslotte geheel op de hoogte is waarom ik genoodzaakt ben op een andere dan oldtimer te rijden. De standhouder in Woerden had kunnen vertellen dat ik expliciet toestemming had gevraagd om bij de stand te kunnen staan. Het is nogal kinderlijk om met stront te gooien terwijl ik er was. Een beetje vent met zoveel haat gevoelens had mij kunnen aanspreken en dat geldt ook voor de Honda dag waar hij spreekt over een Zoomer terwijl er 6 waren, je zou de voorbarige conclusie kunnen trekken dat hij het op mij gemunt heeft. Nou W., ik zal je hierbij uit de droom helpen mij krijg je niet klein en voor jou hoop ik dat je nimmer iets ergs overkomt, zoals ik heb meegemaakt. Dan kan jij met je Vespa komen.

De voorzitster van de HVN heeft bij mij altijd op een voetstuk gestaan,daar is nu keihard van afgedonderd. Een goed HVN lid negeert je opmerking en groet iedereen met een Honda en wat betreft het Riagg, ik denk dat het tijd wordt dat je er zelf een keertje aanklopt met je zinloze haatgevoelens. Je hoort tot het kleine groepje tegenstanders dat misschien iets teveel naar een bepaalde film The Wave heeft gekeken. Verder maak ik geen woorden aan je vuil!

Nu het belangrijkste deel : Hoe heeft e.e.a zo uit de hand kunnen lopen?
Ik loop al lang mee in het Honda gebeuren en ik heb als ondersteunend figuur bij verscheidene Honda dealers werkzaamheden verricht. Zo ook bij F. in K., de eigenaar legt zich toe om zeldzame Honda's te verhandelen, zoals Dream 50, C50 Jubileum(2008), Benly, Monkeys en andere ketting aangedreven machines. Tevens handelt hij in Zoomers waar hij enorm veel verstand van heeft. Er zijn maar weinig bromfietszaken waar mensen die zo'n ding hebben gekocht uiteindelijk een soort clubje gaan vormen. Ze hebben geen statuten, staan niet ingeschreven en er wordt geen contributie geheven. Ze rijden wel ritjes en regelmatig worden samen met de Engelsen ritten in Engeland of Nederland gereden. Er zijn ook een aantal Belgen die zich hebben aangesloten.

Vaak was het een gezellige boel, ongeorganiseerd, eigenlijk net zoals toen de HVN nog geen club was. Ik had geen Zoomer en was ook niet van plan er een te kopen, totdat het bleek dat er geen enkele andere machine voor mij geschikt was om op te rijden. Omdat ik het leuk vond Zoomers uit te nodigen op mijn ritten (2007/2008/2009) deed ik bij elke rit een oproep gewoon mee te rijden het mij tenslotte om de fun (niks Pro-Zoomer), meer niet.

Bij een Bloembollenrit wilden enkele Zoomerrijders meerijden zonder van te voren te vragen of het kon. Al eerder was ik flink met hen in discussie omdat zij van mening waren dat de HVN het model moest toelaten. De gesprekken waren heftig omdat ik het standpunt van de HVN verdedigde en hen wees op het reglement waarin alles duidelijk stond. Nergens staat overigens dat machines een bepaalde ouderdom leeftijd moest hebben om toegelaten te kunnen worden. Daar hadden ze wel gelijk in. Ze vonden dat de HVN de naam moest aanvullen met "classic", veel clubs hebben dat maar bij de HVN zal dat nooit opgaan omdat er splinternieuwe machines meerijden.

Toen ik suggereerde dat als zij dat zo graag wilden ze contact moeten opnemen met het bestuur maar dat zij dan ook kosten die er mee gepaard gingen moesten betalen. Toen had ik het natuurlijk gedaan. Mijn ritten verslagen mocht ik niet meer plaatsen, uiteindelijk kon ik niet meer op hun site en was het meerijden van hun ritten voor mij geen optie meer. Ik heb alle contacten met die personen beëindigd. Uiteraard niet met A. N., een hulpverlener bij uitstek die mij regelmatig helpt.

Tenslotte
Binnen de HVN zijn een paar mensen die haat uitdragen met de bedoeling een grotere groep te bereiken om zodoende iedere Zoomerrijder desnoods de vinger te geven  of de dood te wensen: Heren bij de HVN ik geef jullie de vinger wegens jullie kinderachtige gedrag! Het is een gedrag van alleen maar verliezers. Wordt bij de HVN als langdurig lid nooit invalide waardoor je niet meer op je geliefde machines kunt rijden maar op een andere Honda die aan jouw eisen voldoet want dan...

Herman

Zo nu mag ik gaan slapen

Uitleg over de film " The Wave "
Ruim 70 jaar heeft de wereld iets beleefd dat nooit meer mag gebeuren en dat door de verachtelijke visie van slechts een persoon. The Wave doet dat dunnetjes over, de klassenleraar zorgt er voor wat het is om door middel van uitsluiting een homogene groep tot stand te brengen. De echte helden zijn diegenen die zich niet laten meeslepen. Bij het slot van deze indringende film valt het doek . Men ontdekt plotseling in welke val men terecht is gekomen en schrikt zich kapot. Zo makkelijk kan je dus haat ontketenen.
In Nederland was het indringende televisie programma Challenge Day, Crossing the Line .
Ieder mens in onze samenleving maakt wel eens iets mee waardoor je leven drastisch wordt veranderd. Kinderen en volwassenen zijn vaak het slachtoffer van onbegrip. Hoeveel mensen lijden er aan een bepaalde ziekte en worden daardoor afgewezen,gepest, getreiterd of bedreigd.  Het plotseling ontvallen van je naaste,geliefde of gewoon iemand waar je ontzettend veel om geeft.Hoeveel mensen hebben iets meegemaakt,scheiding van ouders waardoor de kinderen het kind van de rekening zijn en het gemis van een van hen getekend zijn?
Als je de moed hebt naar deze uitzendingen te kijken ga je misschien begrijpen hoe het is als je als gezond persoon geconfronteerd wordt met niets meer kunnen. Waar blijft de saamhorigheid en het sociale gevoel dat je bij een vooraanstaande vereniging als bv. De HVN hoort te hebben ?
Denk daar eens goed over na......en vorm dan opnieuw je oordeel.
Ik heb veel positieve reactie 's gehad per privé mail, gelukkig is niet iedereen kortzichtig en de enkeling ,ach laat maar.....


Admin Edit: artikel is geredigeerd door PB van Geelen voor de opmaak, de tekst is verder niet aangepast

stekel

#1
Apart en indrukwekkend verhaal....
Dat een kleine groep mensen zo'n invloed kan hebben.
Wat mij nog het meest verbaasd is dat andere exoten wel mogen en een 100% Honda niet, enkel en alleen omdat het een uitzonderlijk model is.
Nogmaals....Zoomers zijn gewoon welkom wat mij betreft...., anders moet er expliciet "classic" bij staan.
En aangezien er altijd netjes toestemming wordt gevraagd als er een classic rit is....mede omdat dan de omstandigheden bekend zijn!
Is het voor mij geen probleem.

Kinderachtige bedoening! :sick:Veni Vidi Velpon (ik kwam, zag, en bleef hier plakken)
Stilstaan is geen optie....Daarom rij ik een Honda.