Wet van Ohm Calculator
Vul twee velden in en druk op "bereken!"
Spanning (U) Volt
Stroom (I) Ampére
Weerstand (R) Ohm
Vermogen (P) Watt
   
  • Uit de basisformules U=IxR en P=UxI volgen automatisch de overigen:
    U=IxR, U=sqrt(PxR), U=P/I, I=U/R, I=P/U, I=sqrt(P/R), R=U/I, R=P/(IxI), R=(UxU)/P, P=UxI, P=(IxI)xR, P=(UxU)/R